• facebook
  • instagram

אביזרי תא נהג

אביזרי קבינה לטרקטור ולמלגזה

אנו בבשן מחזיקים מגוון אביזרי קבינה לטרקטור שלך! הכל במקום אחד: אגזוזים, כסאות ומושבים, תושבות קבינה, שיניים, מכסה דלק, מכסה שמן, חלקי היגוי, פנסים וקוזאקים, מנעולים, ידיות דלת, תפוחי הגה, ידיות נסיעה ואיתות, שמשות, מראות צד, חלקי פח שונים (כנפיים, גריל, פגושים), ג'נטים, אלטרנטור, סטרטר, מצברים, מגבים, משאבות גירוז, בנדים, כפות, בוקסות (תותבים) ועוד. כל האביזרים הדרושים לקבינה של הטרקטור והמלגזה שלך!