• facebook
  • instagram

תרנים למלגזות

חלקי תורן וחלקי מלגזה שונים

אנו בבשן מחזיקים מגוון חלקים למלגזות מדגם: גהל, מניטו, הייסטר, סטיל, לינדה ועוד.

מגוון חלקי חילוף מקוריים ביבוא אישי אירופאי!