• facebook
  • instagram

מחלקת צינורות

אנו בטרקטורים בשן מספקים שירותי ייצור ותיקון צינורות הידראוליים לטרקטורים ומלגזות ולמגוון כלי הצמ"ה השונים.

עבודות ייצור ותיקון צינורות הידראוליים וגומי לפי דוגמה או דרישת הלקוח :​

  • ​צנרת ואביזרי הידראוליקה

  • ייצור צינורות תיקון צינורות במקום מיידי, מקשרים ואביזרים נלווים

  • ייצור צינורות מיוחדים לפי מפרט לטרקטור והמלגזה, לפי דרישת הלקוח

  • אספקה ושיפוץ אקומולטורים גז לכל הסוגים

הכנה ותיקון צינורות

אורי קוגמן, מומחה לצינורות

אורי- צינורות הידראולים מוקטן.jpg