• facebook
  • instagram

לוקטייט

Loctite דבקים וחומרים

דבקים

בבשן מפיצה רשמית בתחום הצמ"ה למוצרי הנקל-לוקטייט ישראל. דבקים מהירים, מתאימים למגוון משטחים ועבודות