• facebook
  • instagram

מחלקת ייצור ושיפוץ

טרקטורים בשן מחזיקה מסגריה איכותית ומקצועית בעלת מוניטין רב לייצור ושיפוץ של מגוון החלקים השונים.

עבודות ייצור ושיפוץ חלקי חילוף לטרקטורים ומלגזות כוללות:

  • ייצור חלקים לפי דרישה.

  • ייצור ושיפוץ בוכנות לפי דרישה לכל סוגי הטרקטורים והמלגזות.

  • שיפוץ מכלולים לכל סוגי הטרקטורים.

  • חידוש חלקים פגומים הכוללים: חריטות, כרסום, ריתוך וטיפול תרמי 

  • כל סוגי הפינים ותותבים (בוקסות)  מחוסמים.

ייצור ושיפוץ חלקי חילוף לטרקטורים
פינים
תותבים